Отримання статусу УБД учасниками ООС

Після зміни операції, яка проводиться на Сході України з антитерористичної операції (АТО) на Операцію Об’єднаних Сил (ООС), усе більше читачів нашої спільноти звертаються із запитаннями щодо особливостей отримання статусу УБД. Запитували? – Відповідаємо!

18 травня 2018 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 350, якою внесені зміни до Порядку надання та позбавлення статусу УБД (постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413) (далі – Постанова).

Наразі Постанова № 413 поширюється і на осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

Крім того, органам виконавчої влади визначено завдання створення реєстру осіб, що приймали участь у цих заходах.

Тож найголовніше питання: Які документи необхідно подавати учаснику/учасниці ООС для надання йому/їй статусу УБД?

Загалом існує 3 категорії осіб-учасників ООС. Розглянемо кожну з них.

1. Особи, які брали участь у ООС подають:

 • Довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (додаток 4 до Постанови №413);
 • Витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;
 • Витяги з наказів Командувача Об’єднаних Сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів;
 • Документи про направлення у відрядження до районів здійснення цих заходів ООС.

2. Особи, які брали участь у ООС МЕНШЕ 30 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ (у разі безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів) подають:

 • Довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (додаток 4 до Постанови №413);
 • Витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;
 • Витяги з наказів Командувача Об’єднаних Сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів;
 • Документи про направлення у відрядження до районів здійснення цих заходів ООС;
 • Витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів.

3. Особи, які отримали ПОРАНЕННЯ, КОНТУЗІЇ, КАЛІЦТВА (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби):

 • Довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (додаток 4 до Постанови №413);
 • Витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;
 • Витяги з наказів Командувача Об’єднаних Сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів;
 • Документи про направлення у відрядження до районів здійснення цих заходів ООС;
 • Матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

У разі не отримання статусу УБД за участь в АТО до введення ООС, порядок оформлення документів лишається незмінним.

Юридична служба Збройних Сил України/Legal Service of the AF of Ukraine

Обновленный список льгот участникам АТО и УБД из 35 пунктов. Перечень “льготных” законов

После получения статуса участника боевых действий (АТО и УБД), вышеупомянутой категории граждан (военнослужащие, резервисты, военнообязанные и члены их семей) гарантируются следующие социальные льготы и выплаты указанные в следующих законодательных документах:

 • Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями от 18 января 2018 года;
 • Пункте 7 приказа Минобороны от 09.02.2017 года № 88 «О бюджетной политике Министерства обороны Украины»;
 • Решении Министра обороны от 25.02.2017 года № 1223/з/12;
 • Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»;
 • Постановлении Кабмина от 17 июля 1992 года № 393 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским и членам их семей».
 • Приказе Минобороны от 14.08.2014 года № 530 «Об утверждении Положения об организации в Министерстве обороны Украины работы по исчислению выслуги лет для назначения пенсий военнослужащим и социального обеспечения лиц, уволенных с военной службы в ВСУ, и членов их семей».
 • Законе Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
 • Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Обновленный перечень социальных гарантий, льгот и выплат для участников АТО и УБД:

1) Бесплатное получение медикаментов, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецепту врача.

Дополнительная информация в статье Как участнику АТО получить бесплатные лекарства? (обновленный список болезней и условия получения).

2) Бесплатное первоочередное протезирование ротовой полости (за исключением протезирования из драгоценных металлов).

3) Предоставление бесплатного санаторно-курортного лечения или получение денежной компенсации самостоятельного санаторного лечения.

4) Участник АТО и УБД имеет право на 75% скидку на квартирную плату в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью).

Подробнее в статье Как получить льготы на коммунальные услуги участникам АТО? (постановление КМУ №117)

5) 75% скидка за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.

Площадь жилого помещения, на которую распространяется коммунальная льгота, при расчетах платы за отопление составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждого гражданина, постоянно проживающего в доме (квартире) и имеет право на тарифную скидку, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

Отметим, что семьям, которые состоят только из нетрудоспособных лиц (инвалидов), начисляется 75% скидка за пользование газом для отопления квартиры (дома) на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. метра на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью).

Дополнительная информация в статье Оформление льгот на коммунальные услуги участником АТО, используя статью 51 Бюджетного кодекса Украины.

6) Скидка на стоимость топлива в размере 75%, в том числе жидкого, в пределах установленных норм для продажи гражданам живущих без центрального отопления.

Обратим внимание, что скидка и льгота на оплату жилья, коммунальные услуги и топливо предоставляются участникам боевых действий (АТО и УБД) и членам их семей, проживающих постоянно вместе с ними, независимо от вида жилья или формы собственности на него.

Площадь жилого помещения, на которую рассчитывается 75% скидка платы определяется в максимально возможном размере в пределах общей площади квартиры (дома) согласно нормам потребления (пользования), установленными вышеуказанными пунктами, независимо от наличия в составе семьи лиц, не имеющих права на скидку платы.

Когда в составе семьи есть лица, претендующие на скидку платы в размере, меньшем чем 75%, сначала исчисляется в максимально возможном размере 75% соответствующая скидка платы.

7) Участники АТО и УБД имеют право на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания.

Подробнее в материале Льготы участникам АТО на проезд и услуги связи (оформление)

8) Пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы.

Рекомендуем прочитать статью Медицинские льготы для участников АТО (обновлено, полный перечень)

9) Ежегодное медобследование и диспансеризация с привлечением врачей необходимых специальностей.

10) Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.

11) Выплата пособия по временной нетрудоспособности (больничному) в размере 100% процентов средней заработной платы независимо от стажа работы.

12) Использование очередного ежегодного отпуска в удобное для УБД и участников АТО время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель один раз в год.

13) Первоочередное право на сохранение рабочего места при сокращении количества или штата сотрудников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.

14) Преимущество в обеспечение жилой площадью участников АТО или УБД, которым необходимо улучшение условий проживания, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир вышеуказанных граждан и обеспечение их топливом.

Обращаем внимание, что участник боевых действий, который получил ранение, контузию или увечье во время выполнения боевого задания или при исполнении обязанностей военнослужащего, обеспечивается жильем, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций, – в течение 2 лет со дня постановки на квартирный учет.

Дополнительная информация по теме: 

15) Получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и надворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные ссуды предоставляются в порядке, который определяет Кабмин.

16) УБД и участник АТО имеет первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для автотранспорта и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.

17) Бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой на билет.

Подробнее в статье Льготы участникам АТО на проезд (оформление)

18) Льготы при уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в госбюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

19) Внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ). Абонементная плата за пользование стационарным телефоном устанавливается в размере 50% от обычного тарифа.

Рекомендуем ознакомиться со статьей Оформление льготы участникам АТО на услуги связи

20) Первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта.

21) Первоочередное оформление в учреждения социальной защиты населения, а также патронат службами социальной защиты населения дома. В случае отсутствия такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном АТО, в порядке и размерах, установленных Кабмином.

22) Участникам боевых действий в других странах предоставляется льгота на внеконкурсное поступление в высшие учебные учреждения и приоритетное право на поступление в ПТУ и на курсы для получения соответствующих профессий.

23) Участникам АТО и боевых действий пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная соцпомощь, выплачиваемая вместо пенсии, увеличиваются в размере 25% прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность.

24) Ежегодно до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая финансовая помощь в размере, который устанавливает Кабмин в пределах утвержденного госбюджета.

25) Дополнительно участникам боевых действий выплачивается ежемесячная целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен независимо от размера иных выплат, пенсий и надбавок и тому подобное. Регулируется Законом Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и инвалидов войны».

26) Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали участие в боевых действиях, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. Льгота закреплена Законом Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании».

Как начисляются пенсии участникам АТО (УБД)? Пенсия “год за три” в примере

27) Инвалидам войны и участникам боевых действий, в которых ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает у инвалидов войны I группы – 285 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, II группы – 255, III группы – 225, участников боевых действий – 165 процентов, выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в сумме, которой не хватает до вышеуказанных размеров.

Подробнее в статье Какая материальная помощь участникам АТО и УБД определена Кабмином?

28) Время прохождения военнослужащими военной службы в особый период засчитывается в их выслуги лет, стажа работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы. Норма социальной гарантии содержится в Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

29) Для реабилитации участников боевых действий правительство гарантирует обеспечение:

 • изделиями медназначения, техническими и другими средствами реабилитации;
 • услугами медреабилитации;
 • санаторно-курортным оздоровлением на основании выводов врачебных комиссий лечебно-профилактических учреждений или решений военно-врачебных комиссий независимо от
  установления им инвалидности.

Льгота закреплена Законом «О реабилитации инвалидов в Украине».

30) Самозанятые граждане (физические лица-предприниматели, лица, осуществляющих независимую профессиональную деятельность), которые имели или не имели наемных сотрудников, на весь период их военной службы освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физлиц, а также освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по единому налогу. Подробная информация в «Переходных положениях» Налогового кодекса Украины.

31) Гарантированное сохранение места работы, должности, среднего заработка на предприятии, в учреждении, организации, независимо от форм собственности с одновременным получением
денежного довольствия военнослужащего. Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе », Кодекс законов о труде.

32) Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, финансовое обеспечение обязательно выплачивается в порядке и размерах, установленных для
лиц офицерского состава, лиц рядового сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту. Подробнее в Постановлении КМУ «Вопросы денежного обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву по мобилизации, на особый период».

33) Восстановление студентов в соответствующем учебном заведении после демобилизациии продолжение их бесплатного обучения, в то оставшееся до конца очередного периода обучения и был заранее оплаченный ими до призыва. Закон Украины «О высшем образовании».

Льготы детям участников АТО при поступлении в ВУЗ по закону №6298

34) Льгота при оформлении детей участников АТО в общеобразовательные и дошкольные учебные заведения (детские садики) и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.

35) Лицо, у которого один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, погибшим или признан судом безвести пропавшим при исполнении им обязанностей военной службы, в течение 3-х лет после получения соответствующего общего среднего образования засчитывается вне конкурса по личному выбору специальности в государственные и коммунальные высшие и профессионально технических учебных заведений Украины для обучения за счет средств государственного и местных бюджетов.

Обратим внимание, что после последних законодательных изменений граждане в статусе добровольца имеют право на те же льготы, что и военнослужащие.

fdlx.com

Порядок співпраці з журналістами, які працюють в районі проведення операції Об’єднаних сил

Шановні колеги!

Для полегшення роботи цивільних журналістів та працівників ЗМІ щодо висвітлення проведення операції Об’єднаних сил започатковано наступний порядок.

1. Тричі на тиждень (щонеділі, щосереди та щоп’ятниці) до 16:00 через Прес-центр командування Об’єднаних сил ([email protected]) буде формуватися список цивільних журналістів, працівників ЗМІ, які виявили бажання працювати на об’єктах (органах військового управління, військових частинах, районах (місцях) їх дислокації, підготовки та виконання завдань за призначенням) в районі проведення операції Об’єднаних сил, із зазначенням:

 • Прізвища, ім’я та по-батькові представників ЗМІ, номерів прес-карт,
 • марки і державних номерів автомобілів;
 • бажаного місця роботи та маршруту висування.

2. Список визначених представників ЗМІ буде доводитися телеграмою до органів військового управління та військових частин.

3. Для організації роботи цивільних журналістів, працівників ЗМІ на кожному з визначених об’єктів Об’єднаних сил будуть призначатися відповідні посадови особи.

4. Для підтвердження права цивільних журналістів, працівників ЗМІ на відвідання об’єктів, перетин блокпостів тощо буде здійснюватися перевірку через відповідну чергову службу за списком, сформованим Прес-центром ОС.

Разом з тим, у разі виникнення ситуацій, пов’язаних з різкою зміною обстановки в районі проведення операції ОС, або будь-яких інших непередбачуваних обставин, що виникають під час роботи з вітчизняними та іноземними журналістами (зміни у складі знімальних груп та їх автотранспорту, корегування маршрутів тощо), прес-центр ОС проводитиме щоденну акредитацію журналістів для надання їм можливості оперативної роботи!

Суддя не вправі заборонити відеофіксацію портативними пристроями, а думка сторін не враховується – суддя верховного суду

Суддя Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду Віктор Стрільчук зробив надзвичайно вагому заяву про фото/відеофіксацію судових процесів з використанням портативних пристроїв: «ч. 4 ст. 7 чинного Цивільного процесуального кодексу передбачає, що особи, присутні в залі судового засідання, представники ЗМІ можуть проводити у залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених цим кодексом».

«Витлумачити цю норму можна лише однозначно, тобто ні за яких обставин суд не може заборонити користуватися портативними пристроями відео чи аудіо запису, і при цьому думка учасників процесу не враховується», – сказав суддя.

На його думку, законодавець виписав норму таким чином «під впливом громадськості, громадських активістів, ЗМІ». І виходив з того, що гласність та відкритість судового процесу є важливішою цінністю, ніж права окремої особи-учасника процесу, що заперечує проти зйомки.

Що ж до останньої фрази: «але з урахуванням обмежень, встановлених цим кодексом», то ці обмеження стосуються виключно закритих судових засідань, що передбачено ч. 7 ст. 7 ЦПК.

Джерело: zib.com.ua

ДОВІДКА: впродовж останніх років саме таку точку зору цілеспрямовано відстоював Проект «Відкритий Суд», надавши доктринальні письмові роз`яснення суддям, прокурорам, адвокатам, юристам, сторонам та представникам ЗМІ. Роз`яснення доступне за посиланням: open-court.org

“Роз`яснення” для завантаження у PDF: pdf

Пам’ятка учасникам АТО

Ця пам’ятка розроблена Громадською Організацією “Юридична Сотня” спільно з фахівцями Міністерства соціальної політики України, Державної служби з питань ветеранів війни та учасників АТО, та Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України з метою забезпечення військовослужбовців базовою інформацією щодо пільг, прав і соціальних гарантій, а також – надання рекомендацій щодо порядку дій в певних ситуаціях.

Для завантаження пам’ятки натисніть тут

Завантажити обкладинку пам’ятки

legal100.org.ua

Як закрити ФОП не виходячи з дому

У багатьох друзів виникла необхідність ліквідувати «сплячий» ФОП, у зв’язку з останніми законодавчими змінами. Мова про ФОПи на загальній системі оподаткування, які здавали раз на рік «нульову» декларацію. Знаю, що більшість вже готувалися відновлювати діяльність, але новорічний подарунок з ЄСВ понад 700 гривен, навіть для тих хто насправді не веде підприємницьку діяльність, став прикрою несподіванкою.

Для того, що закрити це питання раз і назавжди потрібно всього лише заповнити Заяву «про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням» (форма №12). Актуальну версію заяви можна завантажити тут:  НАКАЗ 18.11.2016  № 3268/5. Слід пересвідчитися, що документ чинний (періодично Мінюст вносить зміни, тому може статися що стару версію заяви у вас не приймуть). Заява заповнюється, підписується і подається держреєстратору. Не забудьте з собою паспорт. Все. Цей варіант підходить для тих, хто знаходиться по місцю реєстрації свого підприємства. Але т.я. мова про «сплячі» ФОПи, то багато хто проживає за сотні кілометрів від місця реєстрації ФОПа. До місцевих держреєстраторів черги, і я не перевіряв чи приймають вони іногородніх. Взагалі то повинні приймати… Ще як варіант, можна завірити підпис на заяві у нотаріуса і відправити документ держреєстратору листом з повідомленням про вручення. Звісно, якщо ви точно знаєте поштову адресу.

Але я розкажу, як нам вдалося припинити діяльність ФОП не виходячи з будинку : )

Для цього потрібно заповнити заяву на порталі державних послуг iGov. Тут заява підписується електронним цифровим підписом. Якщо ви зареєстрований користувач Приват24, це можна зробити швидко і безкоштовно.

1. Щоб отримати ЕЦП в Приват24, авторизуєтесь і на вкладці «Усі послуги» – «Для бізнесу» знаходите пункт «Електронний цифровий підпис» там ви знайдете і детальну інструкцію як його отримати і користуватися.

2. На порталі iGov на вкладці «Послуги бізнесу» – «Реєстраційні данні» – «Всі послуги» – знаходите рядок «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням». Обираєте будь-яку область підсвічену зеленим кольором і слідуєте інструкції, що викладена на сторінці «Як працює». Там вказано “Зважайте на те, що реєстратори з іншого регіону фізично не зможуть виконувати дії в реєстрі по іншій області”.  Але, ми перевірили на практиці та припинили діяльність ФОП, що був зареєстрований в м. Маріуполь Донецької області через державного реєстратора у Дніпропетровській області. Сьогодні вже стала доступна також Тернопільська область. Пробуйте – у вас все вийде, тому що згідно закону про держреєстрацію ст.7 п.3, “програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати державну реєстрацію за принципом екстериторіальності”. Тобто швидкість обробки вашої заяви залежить від завантаженості чиновника (за статистикою заяви опрацьовуються за 2,5 -4 дні).

Після завершення реєстрації змін, вам прийде повідомлення-підтвердження:

Ваше звернення №‎хххххххххх на тему “Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням”, опрацьовано і по ньому винесено позитивне рішення про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Стан заяви ви можете переглядати на порталі iGov, або безпосередньо в Держреєстрі на сайті Мінюсту. Знайти свій ФОП ви можете за ПІБ або індивідуальним податковим номером. Окрім того, ви можете підписатися на зміни в держреєстрі за допомогою сервісу OpenDataBot (але як показала практика повідомлення про зміну приходять через 2-3 дні після змін в держреєстрі).

Сподіваюся, ця стаття буде вам корисною. Тепер ви знаєте не тільки де можна швидко ліквідувати ФОП, але й так само швидко його відновити. Я все ж таки хочу вірити, що передноворічна “диверсія” від наших нардепів була просто помилкою. Тож, якщо ви надумаєте повернутися у бізнес – на порталі iGov на вкладці «Послуги бізнесу» – «Реєстраційні данні» – «Всі послуги» – обирайте відповідний рядок  “Державна реєстрація юридичної особи” або “Державна реєстрація фізичної особи – підприємця” і рухаєтесь згідно інструкції.

(с) Євген Рудницький

rudnyckyj.com

Роботодавець зобов’язаний надати додаткову відпустку за роботу на комп’ютері

В іншому випадку особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Мінсоцполітики в листі від 11.08.2014 №348/13/116-14 нагадало, що працівникам (незалежно від обійманої посади), які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (у т.ч. на персональних комп’ютерах незалежно від виду монітора) і яким тривалість щорічної відпустки не визначена іншими нормативно-правовими актами, надається право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів (поз. 58 розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 17.11.1997 №1290; далі — Список №1290).

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 №504/96-ВР; далі — Закон про відпустки).

Додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право на таку відпустку, зараховуються дні, коли працівник фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад (п. 10 Порядку застосування Списку №1290, затвердженого наказом Мінпраці від 30.01.1998 №16).

Щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці, передбачені законодавством, мають надаватися відповідним працівникам в обов’язковому порядку, у т.ч. якщо колективний договір на підприємстві не укладено або в колективному договорі не встановлено гарантію щодо встановлення працівникам таких відпусток.

Мінсоцполітики наголосило, що особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно із законодавством (ст. 28 Закону про відпустки).

Ольга САВЧЕНКО,
експерт MCFR: Кадри

За водіння у нетверезому стані каратимуть значно суворіше

За водіння у нетверезому стані каратимуть значно суворіше

7 липня 2016 року Верховна Рада України затвердила Закон № 1446-VIII (далі – Закон), що вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Так, Закон передбачає, що керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, – тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – нмдг) (10 200 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік і на інших осіб – накладення штрафу в розмірі 600 нмдг.

Повторне протягом року вчинення вищезазначених порушень, – тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 1 200 нмдг (20 400 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки і на інших осіб – накладення штрафу у розмірі 1200 нмдг з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Вищезазначені дії, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, – тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 2 400 нмдг (40 800 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років і на інших осіб – накладення штрафу у розмірі 2 400 нмдг з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

При цьому вживання водієм алкоголю або наркотиків після дорожньо-транспортної пригоди або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення медогляду, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1 200 нмдг (20 400 грн) або адмінарешт на строк 15 діб, із позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.
Закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування – 27 липня 2016 року (опубліковано: “Голос України” № 139 від 26.07.2016 року).

Запроваджено інститут приватних виконавців судових рішень

В Україні 2 червня 2016 року Верховною Радою України затверджено Закон №1404–VIII “Про виконавче провадження” (далі – Закон), яким, зокрема, запроваджується змішана система виконання судових рішень, інститут приватних виконавців, автоматизація процедур виконання рішень шляхом електронної реєстрації документів, повна фіксація процесуальних рішень та виконавчих дій в автоматизованій системі, а також оптимізація строків проведення виконавчих дій.

Згідно із коментованим Законом, примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”.

Так, приватний виконавець здійснює примусове виконання рішень, передбачених ст. 3 Закону, крім:

1) рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;

2) рішень, за якими боржником є держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 %, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету;

3) рішень, за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;

4) рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи;

5) рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;

6) рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності;

7) рішень про виселення та вселення фізичних осіб;

8) рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена;

9) рішень про конфіскацію майна;

10) рішень, виконання яких віднесено Законом безпосередньо до повноважень інших органів, які не є органами примусового виконання;

11) інших випадків, передбачених Законом та Законом України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”.

Розділом ІІ Закону визначено строки у виконавчому провадженні (встановлено чіткі і конкретні часові рамки для здійснення певних виконавчих дій та прийняття процесуальних рішень).

Серед іншого, Закон:

 • встановлює вимоги до чіткого фіксування і відображення всіх дій і процедур в рамках виконавчого провадження;
 • спрощує доступ сторін до інформації про хід виконавчого провадження, зокрема, електронним шляхом;
 • вводить нові засоби та інструменти виконавчого провадження, у тому числі реєстр боржників, впровадження електронного обміну інформацією з органами реєстрації і банками, розширення кола активів, на які може бути накладено стягнення;
 • відновлює можливості реалізації заарештованих земельних ділянок в рамках виконавчого провадження.

Також запроваджується інститут судового контролю за виконанням рішень, що забезпечить повноцінну реалізацію особи права на справедливий суд.

Закон передбачає внесення змін до низки законодавчих актів.

Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” – 5 жовтня 2016 року, крім ст.ст. 8, 9 та положень, що стосуються діяльності приватних виконавців, які вводяться в дію через 3 місяці з дня набрання чинності цим Законом.

Іноземці та особи без громадянства зможуть проходити контрактну службу в ЗСУ

Іноземці та особи без громадянства зможуть проходити контрактну службу в ЗСУ

Президент України підписав Указом від 10 червня 2016 року № 248/2016 затвердив Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства (далі – Положення).

Зазначене Положення унормовує визначену Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” систему комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом Збройних Сил України іноземцями та особами без громадянства.

Зокрема, відповідно до Положення, іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, можуть бути прийняті у добровільному порядку до Збройних Сил України:
– військову службу за контрактом осіб рядового складу;

– військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

З іноземцями, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт про проходження іноземцями чи особами без громадянства відповідного виду військової служби у Збройних Силах України.

Перелік посад, які не можуть бути заміщені іноземцями, визначається наказом Генерального штабу Збройних Сил України.

Згідно із Положенням основними умовами прийняття на військову службу за контрактом іноземця є:
– визнання і виконання іноземцем Конституції України та законів України;

– перебування іноземця на законних підставах на території України;

– відсутність в іноземця судимості;

– наявність в іноземця дійсного паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

Відбір іноземців на військову службу проводиться військовими комісаріатами та військовими частинами.

Під час відбору іноземців на посади враховується їх попередній досвід проходження військової служби, спеціальність та освіта.

У разі відсутності такого досвіду, після прийняття іноземців на військову службу вони направляються до навчальних частин (центрів) та військових частин для підготовки на спеціальних курсах для набуття відповідної військово-облікової спеціальності.

Перший контракт про проходження військової служби укладається:
– з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, – строком на 3 роки;

– з військовослужбовцями у разі їх призначення на посади сержантського і старшинського складу – строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

– з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану, – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Положення набирає чинності з дня його опублікування. Станом на 15 червня 2016 року – не опубліковано.