Голову Правління та ще трьох представників ГО «Гуманітарний рух» нагороджено відзнакою Президента України

14 березня 2019 року, у «День українського добровольця», бійців добровольчого підрозділу «Сармат» серед яких є Голова Правління ГО «Гуманітарний рух» — Смола Юрій Іванович та ще
три представника ГО «Гуманітарний рух» (Ігор Євгенович Куліковський, Олександр Олександрович Пісаревський та Вадим В’ячеславович Ткаліч), нагороджено відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».

Для довідки:

14 березня — «День українського добровольця» — свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня.
14 березня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

Відзнака Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» — державна нагорода України — відзнака Президента України, що встановлена з метою гідного відзначення працівників підприємств, установ та організацій, інших осіб, які залучалися або добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, здійснювали волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення.

Фандрейзингова стратегія

Фандрейзинг ми розумієм як пошук ресурсів (людей, устаткування, інформації, часу, грошей тощо) для реалізації проектів та/або підтримання існування організації.

Завданнями, що стоять перед ГО “Гуманітарний рух” у процесі фандрейзингу є:

 • пошук потенційних донорів;
 • обгрунтування потреб організації відповідно до інтересів потенційних донорів та рівнем їх розуміння наших проблем;
 • постійна робота з потенційними донорами (формування, підтримку і розвиток зв’язків);
 • формування громадської думки на користь підтримки діяльності організації чи колективу, збір листів підтримки, придбання авторитету.

Допустимі стратегії організації пошуку ресурсів:

 • екстенсивна стратегія — створення баз даних фондів і програм;
 • інтенсивна стратегія — підготовка проектів і подача заявок на грант в підібраний фонд або програму.

Фандрейзинг ГО “Гуманітарний рух” повинен проводитися членами самої організації без залучення зовнішніх “фахівців” з “консалтингових” фірм. Тобто розробкою і реалізацією стратегії пошуку фінансування члени ГО “Гуманітарний рух” займаються самостійно.

Допустимими методами для досягнення цілей фандрейзингу для ГО “Гуманітарний рух” є:

 • Участь у спільних проектах і отримання цільового фінансування за програмами міжнародних організацій;
 • Організація спеціальних заходів щодо збору коштів;
 • Залучення волонтерів;
 • Особисті коммунікації у соціальних мережах;
 • Розсилка листів подяки;
 • Самофінансування;
 • тощо.

Недопустимими методами для досягнення цілей фандрейзингу для ГО “Гуманітарний рух” є:

 • фінансування політичними та релігійними організаціями;
 • фінансування з інших “токсичних” джерел (під токсичними джерелами фінансування маються на увазі джерела, зв’язок з якими негативно відіб’ється на репутації організації).

Можливими джерелами залучення ресурсів є:

 • Компанії;
 • Приватні особи;
 • Фонди;
 • Державні органи.

Кожне з цих джерел може виступати в якості:

 • Фінансового спонсора;
 • Спонсора на умовах бартеру;
 • Грантодаючої організації.

Різниця між донорами, меценатами та спонсорами полягає в наступному:

 • Донори — це організації, в місії яких передбачено надання фінансової допомоги на конкурсній основі.
 • Меценати — це благодійна допомога фізичних осіб на добровільній основі.
 • Спонсори — це конкретна допомога юридичних та фізичних осіб на певних взаємовигідних умовах.

Таким чином, пошук ресурсів займає в процесі фандрейзингу ГО “Гуманітарний рух” важливе, але не єдине місце. Крім того, фандрейзинг — це також переконання інших у тому, що діяльність нашої організації заслуговує всілякої уваги та підтримки.

Гендерна політика

Гендерна політика — утвердження партнерства статей (гендерів) у визначенні і реалізації політичних цілей, завдань і методів їх досягнення в діяльності політичних структур — держави, політичних партій, суспільно-політичних об’єднань.

Принципи гендерної політики ГО “Гуманітариний рух”:

 1. Ми вітаємо різноманіття ідей та підходів до будь-яких питань та проблем.
 2. Ми проти як негативної так і позитивної дискримінації за ознаками статі (гендеру).
 3. Ми проти застосування феміністичних підходів у гендерній політиці.
 4. Ми не втручаємось у суперечки “натуралів” та представників ЛГБТ-спільнот.
 5. Ми не поширюємо стереотипи про “соціальні ролі” та “соціальні очікування”.

Вирішення спорів:

У разі виникнення проблем пов’язаних з гендерними питаннями:

 1. Кожен член ГО “Гуманітарного руху” вирішує їх виходячи з власних переконань, життєвого досвіду та здорового глузду.
 2. Прийняте рішення може обговорюватися але тиск для його зміни є неприпустимим.
 3. Всі неврегульовані питання вирішує Голова Правління ГО “Гуманітарний рух”.

Гендерна політика примається, публікується та змінюється Головою Правління ГО “Гуманітарний рух”.

Наші документи

СТАТУТ ГО “Гуманітарний рух”
Statut.pdf

ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
стор. 1, стор. 2.

СВІДОЦТВО про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки
Свідоцтво.jpg

РІШЕННЯ про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій
Податкова_Неприбутковість.jpg
Податкова_Неприбутковість_нове.pdf

ЛИСТ від Міністерств Юстиції України про реєстрацію газети «Україна: погляд зсередини»
Газета.jpg

ЄДРПОУ 40216994

Дата реєстрації
14.01.2016

Види діяльності
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)

D-U-N-S® Number:
520991826

Ознака неприбутковості
0032 громадські об’єднання

Структура тексту

Лід

Новинний лід (hard lede):

 • одразу повідомляє про найголовніше: хто, що, де, коли?

Неновинний лід (soft lede):

 • “художній” початок тексту. Може створювати певну інтригу, натякати на щось більше, розповідати щось шокуюче.

Суперцитата

Найкраща цитата від найкращого спікера в цій історії.

Найкраща цитата – не парадоксальна чи жартівлива. Вона проста і виражає суть.

Натграф

Натграф (від англ. nut – горіх, ядро) – своєрідне продовження ліду. Одне або кілька речень, які пояснюють важливість історії.

Після ліду читач подумки ставить питання: “І що? Чому це важливо?” – і натграф на нього відповідає – “А ось що! Ось чому це важливо“.

Основний текст

Перевернута піраміда: Найважливіше на початку, менш важливе у кінці, неважливе – викиньте. Від загального до конкретного.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО міняти ритм тексту.

Будьте корисними для читача. Пишіть ціни і адреси, робіть інфобокси та вставляйте посилання.

Не припускайте, що читач щось знає. Припускайте, що ваш читач не знає нічого. ЗОВСІМ НІЧОГО.

Уникайте пасивних форм дієслів – міняйте такі речення.

Кікер

Остання фраза, покликана вдало завершити текст. Як можна завершити текст?

 • Хорошою короткою цитатою (Другою найкращою цитатою з тих, які ви маєте. Першу ви вже використали, як суперцитату на початку).
 • Перспективою.

Головне: НЕ РОБИТИ ВИСНОВКІВ. Ви не маєте на це права.

Політика конфіденційності

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую интернет-сайт humruh.pp.ua (далее – «Сайт»), может Получить о пользователе во время использования Сайта.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1 В настоящей политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. «Администрация Сайта» (далее – «Администрация») – Уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени общественной организации «Гуманитарный движение», Которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных , подлежащей обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемого физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.3. «Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с внедрением средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличиванию, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для соблюдению Оператором или Иным получившим доступ к персональным данным лицом требование недопуска их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.5. «Пользователь Сайта» (далее – «Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт для получения информации.

1.1.6. «Cookies» – небольшой фрагмент данных, Отправленные веб-сервером и хранимы на компьютере пользователя, який веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытки открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «Партнёр» – третье лицо, предоставляющее информационный контент в виде: текстовой / фото / видео и другой информации, размещающейся на Сайте.

1.1.8. «IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети Интернет.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2. Администрация Сайта имеет право на хранение и обработку, в том числе и автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Пользователя в согласовании с Законом Украины «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличиванию, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных пользователем при заполнении формы обратной связи на Сайте.

Согласие на обработку персональных данных может быть в любой момент отозвано пользователей путем письменного обращения в адрес Администрации Сайта. В случае отзыва пользователей согласия на обработку персональных данных, Администрация Сайта удаляет персональные данные Пользователя и не вправе использовать их в будущем.

2.3. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование Сайта.

2.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайта. Администрация НЕ контролирует и НЕ несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

2.5. Администрация НЕ проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых пользователями.

3. Предмет Политика конфиденциальности

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, Которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при различных действиях на Сайте.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются пользователям в одной из форм ввода данных, расположенных на Сайте, и включают в себя следующую информацию:

 • имя и фамилию Пользователь,
 • контактный телефон Пользователь,
 • адрес электронной почты (e-mail) Пользователь,
 • название организации, которую представляет Пользователь,
 • IP-адрес Пользователя,
 • информацию о программе-обозревателе (браузере), используемой пользователем.

3.3. Этот сайт не собирает иные Персональные данные, Которые автоматически передаются в процессе просмотра страниц Сайта.

3.4. Любые собираемый Персональные данные подлежат надежно хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

4. Интеллектуальная собственность И ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Сайт является интеллектуальной собственностью и управляется администрацией. Информационное, графическое, аудио, видео, фото или иное наполнение Сайта и Размещенные на Сайте материалы являются интеллектуальной собственностью или собственностью правообладателей, Которые предоставили Администрации размещать Указанные материалы на Сайте.

4.2. Все права на интеллектуальную собственность, в том числе авторские, смежные с ними права, исключительные права на фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные знаки, знаки обслуживания или иные интеллектуальные права во всех материалах или содержании Сайта принадлежат Администрации сайта, или партнёрам.

5. ЦЕЛИ СБОРА персональное ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:

 • установления с пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя,
 • предоставления пользователям эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с внедрением Сайта,
 • предоставления пользователям с его согласия информации о Специальных предложениях, ценах, новостной рассылки и Иных сведений от имени Сайта,
 • осуществления иной рекламной деятельности с согласия Пользователя.

6. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ персональное ИНФОРМАЦИИ

6.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с внедрением средств автоматизации или без использования таких средств.

6.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе передавать персональные данные третьим лицам исключительно в целях коммуникации с пользователями.

6.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

6.4. При утрате или разглашения персональных данных Администрация информирует Пользователя о утрате или разглашения персональных данных.

6.5. Администрация принимает нужные организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от Иных неправомерных действий третьих лиц.

6.6. Администрация совместно с пользователями принимает все нужные меры по предотвращению убытков или Иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашения персональных данных Пользователя.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

7.1. Пользователь обязан:

7.1.1. Предостав информацию о персональных данных, Необходимую для пользования Сайтом.

7.1.2. Обновить, Дополнить предоставленную информацию в персональных данных в случае изменения данной информации.

7.2. Администрация обязана:

7.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

7.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, а не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а Также не осуществлять продажи, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

7.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядке, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующих деловом обороте.

7.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к Соответствующее пользователей, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Администрация, а не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые пользователями в связи с неправомерным внедрением персональных данных, в согласовании с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики конфиденциальности.

8.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация НЕ несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

 • стала публичным достоянием в её утраты или разглашения,
 • была получена от третьей стороны до момента её получения администрацией,
 • была разглашена с согласия Пользователя.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. К обращения в суд с иском по спорам, возникающий из отношений между пользователем и администрацией, обязательным является Предъявление претензии (письменного предложения в добровольно урегулировании спора).

9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии в результатах рассмотрения претензии.

9.3. При НЕ достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в согласовании с Действующим законодательством Украины.

9.4. К настоящей политике конфиденциальности и отношениям между пользователем и администрацией сайта применяется действующее законодательство Украины.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Администрация сайта вправе вносит изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

10.3. Все предложения или вопросы по настоящей политике конфиденциальности следует сообщать на email hum.ruh@gmail.com

10.4. Действующая Политика конфиденциальности размещенные на странице Сайта по адресу https://humruh.pp.ua/privacy/ .